skjeling og samsynsproblemer behandling for alle

Kontakt øyelegen din. Hvis øyelegen din allerede har henvist deg til en ortoptist, fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte meg. 

Ortoptist Sofie Suntinger, BSc.

Hva gjør en Ortoptist?

Ortoptister diagnostiserer og behandler spesifikke synsproblemer som skjeling (strabisme), samsynsproblemer og øyerelaterte lese- og skrivevansker. De bistår også pasienter med nevrologiske sykdommer eller skader som medfører vanskeligheter med øyebevegelsene. Det er en viktig spesialisthelsetjeneste; riktig behandling for denne typen synsproblemer kan ha stor betydning for livskvaliteten til pasientene.

Ortoptister behandler pasienter i alle aldersgrupper, men først og fremst barn, inkludert nyfødte. Behandling av barn kan kreve tett oppfølging over en lang periode.

kontakt meg

Send Us a message